Welkom bij Nifterlaca

Nifterlaca is een online gemeenschap die zich toelegt op discussies over onderwerpen die samenhangen met de geschiedenis van de lage landen gedurende het eerste millennium.

We hanteren ruwweg de volgende definities:
- eerste millennium: periode 100 v.Chr. tot 1200 n.Chr.
- lage landen: het gebied globaal tussen Somme en Elbe

We verwelkomen discussies zowel over de gangbare als over alternatieve visies.
En hoewel de onderwerpen losjes geinterpreteerd mogen worden sluiten we nadrukkelijk discussies uit die verband houden met hedendaagse religie en hedendaagse politiek.

Eigenaar:

Dagobert (Jeff van Hout)

Moderator:

Dagobert

Voor het benaderen van de moderator kunt u een e-mail sturen naar moderator -- at -- nifterlaca.nl


Over de naam "Nifterlaca":

Nifterlaca is een naam die in de bronnen voorkomt in verschillende spellingen.
Naast 'Nifterlaca' kennen we ook 'Nifterlaco', 'Niftarlaca', Nis(ter)lake, Nifteriacum.
Traditioneel wordt het begrip geinterpreteerd als een gouw, een pagus (de Vechtstreek in Utrecht/Noord-Holland?).
Alternatieve interpretaties gaan soms uit van een plaatsnaam, mogelijk zelfs de naam van het klooster van Willibrord of een oude vorm van de naam Echternach.
Alle visies hebben grote moeite om de bewijsvoering sluitend te krijgen en de vraag kan gesteld worden of dit ooit zal lukken.
Over deze en soortgelijke kwesties kan nog heel veel gediscussieerd worden, Nifterlaca leek daarom een geschikte naam voor dit forum.
Nifterlaca is een persoonlijk en volkomen onafhankelijk initiatief van de eigenaar.